Selasa, 22 Juli 2014

I bnu Taymiyah mengatakan sampainya pahala bacaan dzikir/al qur’an yang dihadiahkan pada orang mati

tentang hadiah pahala, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa barangsiapa mengingkari sampainya amalan orang hidup pada orang yang meninggal maka ia termasuk ahli bid’ah.
Dalam Majmu’ fatawa jilid 24 halaman 306 ia menyatakan, “Para imam telah sepakat bahwa mayit bisa mendapat manfaat dari hadiah orang lain. Ini termasuk hal yang pasti diketahui dalam agama Islam, dan telah ditunjukkan dengan dalil kitab, sunnah, dan ijma’ (konsensus) ulama’. Barang siapa menentang hal tersebut, maka dia termasuk ahli bid’ah”.

Hal senada juga diungkapkannya berulang-ulang dikitabnya, Majmu’ Fatawa, diantaranya pada Jilid 24 hal. 324
Ibnul Qayyim: Sampainya hadiah bacaan Alqur’an dan Bolehnya membaca Al-Qur’an diatas kuburan

Baca Yang berwarna Merah (page 5 digital book): kitab ar-rooh (ar-ruh digital) Bisa di download di :
http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf

Kitab ar-ruh :
Teks Arab Kitab Arruh Ibnu qayyim pada halaman 5
(kitab digital) :
ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﻋﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺃﻧﻬﻢ ﺃﻭﺻﻮﺍ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺃ ﻋﻨﺪﻗﺒﻮﺭﻫﻢ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺪﻓﻦ ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻖ ﻳﺮﻭﻯ ﺃﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺃﻣﺮ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺃ ﻋﻨﺪ ﻗﺒﺮﻩ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﻭﻣﻤﻦ ﺭﺃﻯ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻌﻠﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﻳﻨﻜﺮ ﺫﻟﻚ ﺃﻭﻻ ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻐﻪ ﻓﻴﻪ ﺃﺛﺮ ﺛﻢ ﺭﺟﻊ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺨﻼﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ ﺍﺧﺒﺮﻧﺎ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺪﻭﺭﻯ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﻴﻦ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺒﺸﺮ ﺍﻟﺤﻠﺒﻰ ﺣﺪﺛﻨﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﻼﺀ ﺑﻦ ﺍﻟﻠﺠﻼﺝ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻰ ﺇﺫﺍ ﺃﻧﺎﻣﺖ ﻓﻀﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺤﺪ ﻭﻗﻞ ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺳﻨﺎ ﻭﺍﻗﺮﺃ ﻋﻨﺪ ﺭﺃﺳﻰ ﺑﻔﺎﺗﺤﺔﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﻓﺈﻧﻰ ﺳﻤﻌﺖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻳﻘﻮﻝ ﺫﻟﻚ

ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﺪﻭﺭﻯ ﺳﺄﻟﺖ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﻗﻠﺖ  تحفظ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﺮ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﻘﺎﻝ ﻻ ﻭﺳﺄﻟﺖ ﻳﺤﻴﻰ ﺍﺑﻦ ﻣﻌﻴﻦ ﻓﺤﺪﺛﻨﻰ ﺑﻬﺬﺍﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺨﻼﻝ ﻭﺃﺧﺒﺮﻧﻲ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻮﺭﺍﻕ ﺣﺪﺛﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻟﺤﺪﺍﺩ ﻭﻛﺎﻥ ﺻﺪﻭﻗﺎ ﻗﺎﻝ ﻛﻨﺖ ﻣﻊ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻯ ﻓﻲ ﺟﻨﺎﺯﺓ ﻓﻠﻤﺎ ﺩﻓﻦ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﺟﻠﺲ ﺭﺟﻞ ﺿﺮﻳﺮ ﻳﻘﺮﺃ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺒﺮ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺃﺣﻤﺪﻳﺎ ﻫﺬﺍ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺒﺮ ﺑﺪﻋﺔ ﻓﻠﻤﺎ ﺧﺮﺟﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﺮ ﻗﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﻷﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﻳﺎ ﺃﺑﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﺎﺗﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﻣﺒﺸﺮ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﻗﺎﻝ ﺛﻘﺔ ﻗﺎﻝ ﻛﺘﺒﺖ ﻋﻨﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻗﺎﻝ ﻧﻌﻢ ﻓﺄﺧﺒﺮﻧﻲ ﻣﺒﺸﺮ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﻼﺀ ﺍﻟﻠﺠﻼﺝ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﺃﻭﺻﻰ ﺇﺫﺍ ﺩﻓﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺃ ﻋﻨﺪ ﺭﺃﺳﻪ ﺑﻔﺎﺗﺤﺔ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﻭﺧﺎﺗﻤﺘﻬﺎ ﻭﻗﺎﻝ ﺳﻤﻌﺖ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻳﻮﺻﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻘﺎﻝ له ﺃﺣﻤﺪ ﻓﺎﺭﺟﻊ ﻭﻗﻞ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻳﻘﺮﺃ

ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺰﻋﻔﺮﺍﻧﻲ ﺳﺄﻟﺖ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺒﺮ ﻓﻘﺎﻝ ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻬﺎ ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﺨﻼﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻗﺎﻝ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﻣﺎﺕ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﻗﺒﺮﻩ ﻳﻘﺮﺀﻭﻥ ﻋﻨﺪﻩ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻗﺎﻝ ﻭﺃﺧﺒﺮﻧﻲ ﺃﺑﻮ ﻳﺤﻴﻰ ﺍﻟﻨﺎﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺳﻤﻌﺖ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﺍﻟﺠﺮﻭﻯ ﻳﻘﻮﻝ ﻣﺮﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺮ ﺃﺧﺖ ﻟﻲ ﻓﻘﺮﺃﺕ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻟﻤﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺠﺎﺀﻧﻲ ﺭﺟﻞ ﻓﻘﺎﻝ ﺇﻧﻰ ﺭﺃﻳﺖ ﺃﺧﺘﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻡ ﺗﻘﻮﻝ ﺟﺰﻯ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﺑﺎﻋﻠﻰ ﺧﻴﺮﺍ ﻓﻘﺪ ﺍﻧﺘﻔﻌﺖ ﺑﻤﺎ ﻗﺮﺃ ﺃﺧﺒﺮﻧﻲ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﺍﻟﻬﻴﺜﻢ ﻗﺎﻝ ﺳﻤﻌﺖ ﺃﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺍﻷﻃﺮﻭﺵ ﺍﺑﻦ ﺑﻨﺖ ﺃﺑﻲ ﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺘﻤﺎﺭ ﻳﻘﻮﻝ ﻛﺎﻥ ﺭﺟﻞ ﻳﺠﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﻗﺒﺮ ﺃﻣﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﻴﻘﺮﺃ ﺳﻮﺭﺓ ﻳﺲ ﻓﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺃﻳﺎﻣﻪ ﻓﻘﺮﺃ ﺳﻮﺭﺓ ﻳﺲ ﺛﻢ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﻥ ﻛﻨﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﺛﻮﺍﺑﺎ ﻓﺎﺟﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﺃﻫﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﺮ ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﺃﻧﺖ ﻓﻼﻥ ﺍﺑﻦ ﻓﻼﻧﺔ ﻗﺎﻝ ﻧﻌﻢ ﻗﺎﻟﺖ ﺇﻥ ﺑﻨﺘﺎ ﻟﻲ ﻣﺎﺗﺖ ﻓﺮﺃﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﺟﺎﻟﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻔﻴﺮ ﻗﺒﺮﻫﺎ ﻓﻘﻠﺖ ﻣﺎ ﺃﺟﻠﺴﻚ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﺇﻥ ﻓﻼﻥ ﺍﺑﻦ ﻓﻼﻧﺔ ﺟﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻗﺒﺮﺃﻣﻪ ﻓﻘﺮﺃ ﺳﻮﺭﺓ ﻳﺲ ﻭﺟﻌﻞ ﺛﻮﺍﺑﻬﺎ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﺮ ﻓﺄﺻﺎﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﺭﻭﺡ ﺫﻟﻚ ﺃﻭ ﻏﻔﺮ ﻟﻨﺎ ﺃﻭ ﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ
Membaca Al-qur’an Diatas Kubur Dan Mengadiahkan Pahalanya bagi Mayyit (Muslim)

Tarjamahannnya :
Pernah disebutkan daripada setengah para salaf, bahwa mereka mewasiatkan supaya dibacakan diatas kubur mereka di waktu penguburannya. Telah berkata abdul haq, diriwayatkan bahwa Abdullah bin umar pernah menyuruh supaya diabacakan diatas kuburnya surah al-baqarah. Pendapat ini dikuatkan oleh mu’alla bin hanbal, pada mulanya mengingkari pendapat ini kerana masih belum menemui sesuatu dalil mengenainya, kemudian menarik balik pengingkarannya itu setelah jelas kepadanya bahwa pendapat itu betul.

Berkata Khallal di dalam kitabnya ‘Al-jami’ : Telah berkata kepadaku Al-Abbas bin Muhammad Ad-dauri, berbicara kepadaku Abdul Rahman bin Al-Ala’ bin Lajlaj, daripada ayahnya, katanya : Ayahku telah berpesan kepadaku, kalau dia mati, maka kuburkanlah dia di dalam lahad, kemudian sebutkanlah : Dengan Nama Allah, dan atas agama Rasulullah !, Kemudian ratakanlah kubur itu dengan tanah, kemudian bacakanlah dikepalaku dengan pembukaan surat albaqarah, kerana aku telah mendengar Abdullah bin Umar ra. Menyuruh membuat demikian.

Berkata Al-Abbas Ad-Dauri kemudian : Aku pergi bertanya Ahmad bin Hanbal, kalau dia ada menghafal sesuatu tentang membaca diatas kubur. Maka katanya : Tidak ada ! kemudian aku bertanya pula Yahya bin Mu’in, maka dia telah menerangkan kepadaku bicara yang menganjurkan yang demikian.

Berkata Khallal, telah memberitahuku Al-Hasan bin Ahmad Al-Warraq, berbicara kepadaku Ali bin Muwaffa Al-Haddad, dan dia adalah seorang yang berkata benar, katanya :Sekalai peristiwa saya bersama-sama Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Qudamah Al-Jauhari menghadiri suatu jenazah.

Setelah selesai mayit itu dikuburkan, maka telah duduk seorang yang buta membaca sesuatu diatas kubur itu. Maka ia disangkal oleh Imam Ahmad, katanya : Wahai fulan ! Membaca sesuatu diatas kubur adalah bid’ah !. Apa bila kita keluar dari pekuburan itu, berkata Muhammad bin Qudamah Al-Jauhari kepada Imam Ahmad bin Hanbal : Wahai Abu Abdullah ! Apa pendapatmu tentang si Mubasysyir Al-Halabi ?
Jawab Imam Ahmad : Dia seorang yang dipercayai. Berkata Muhammad bin Qudamah Al-Jauhari seterusnya : Aku menghafal sesuatu daripadanya ! Sangkal Imam Ahmad bin Hanbal : Yakah, apa dia ? Berkata Muhammad bin Qudamah : Telah memberitahuku Mubasysyir, daribada Abdul Rahman Bin Al-Ala’ bin Lajlaj, daripada ayahnya, bahwasanya ia berpesan, kalau dia dikuburkan nanti, hendaklah dibacakan dikepalanya ayat-ayat permulaan surat Al-Baqarah, dan ayat-ayat penghabisannya, sambil katanya : Aku mendengar Abdullah bin Umar (Ibnu Umar) mewasiatkan orang yang membaca demikian itu.

Mendengar itu, maka Imam Ahmad bin Hanbal berkata kepada Muhammad bin Qudamah : Kalau begitu aku tarik tegahanku (Bhs Ind : penolakanku ) itu. Dan suruhlah orang buta itu membacakannya.

Berkata Al- Hasan bin As-sabbah Az-za’farani pula : Saya pernah menanyakan hal itu kepada Imam Syafi’i, kalau boleh dibacakan sesuatu diatas kubur orang, maka Jawabnya : Boleh, Tidak mengapa !

Khalal pun telah menyebutkan lagi dari As-sya’bi, katanya : Adalah Kaum Anshor, apabila mati seseorang diantara mereka, senantiasalah mereka mendatangi kuburnya untuk membacakan sesuatu daripada Al-Qur’an.

Asy-sya’bi berkata, telah memberitahuku Abu Yahya An-Naqid, katanya aku telah mendengar Al-Hasan bin Al-Haruri berkata : Saya telah mendatangi kubur saudara perempuanku, lalu aku membacakan disitu Surat Tabarak (Al-Mulk), sebagaimana yang dianjurkan. Kemudian datang kepadaku seorang lelaki danmemberitahuku, katanya : Aku mimpikan saudara perempuanmu, dia berkata : Moga-moga Allah memberi balasan kepada Abu Ali (yakni si pembaca tadi) dengan segala yang baik. Sungguh aku mendapat manfaat yang banyak dari bacaannya itu.

Telah memberitahuku Al-Hasan bin Haitsam, katanya aku mendengar Abu Bakar atrusy berkata : Ada seorang lelaki datang ke kubur ibunya pada hari jum’at, kemudian ia membaca surat Yasin disitu.

Bercerita Abu Bakar seterusnya : Maka aku pun datang kekubur ibuku dan membaca surah Yasiin, kemudian aku mengangkat tangan : Ya Allah ! Ya Tuhanku ! Kalau memang Engkau memberi pahala lagi bagi orang yang membaca surat ini, maka jadikanlah pahala itu bagi sekalian ahli kubur ini !

Apabila tiba hari jum’at yang berikutnya, dia ditemui seorang wanita. Wanita itu bertanya : Apakah kau fulan anak si fulanah itu ? Jawab Abu Bakar : Ya !

Berkata wanita itu lagi : Puteriku telah meninggal dunia, lalu aku bermimpikan dia datang duduk diatas kuburnya. Maka aku bertanya : Mengapa kau duduk disini ? Jawabnya : Si fulan anak fulanah itu telah datang ke kubur ibunya seraya membacakan Surat Yasin, dan dijadikan pahalanya untuk ahli kuburan sekaliannya.
Maka aku pun telah mendapat bahagian daripadanya, dan dosaku pun telah diampunkan karenanya.

(Tarjamah Kitab Ar-ruh Hafidz Ibnuqayyim jauziyah, ‘Roh’ , Ustaz Syed Ahmad Semait, Pustaka Nasional PTE LTD, Singapura, 1990, halaman 17 – 19)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar